Giới thiệu Chương trình Cao học Việt-Bỉ

smallLargeLarger
  07/01/2012 12:34:45 PM 

Mục tiêu chung của dự án là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là thực hiện tại Trường ĐHKTQD các chương trình đào tạo các nhà quản lý Việt Nam đạt trình độ thạc sỹ theo tiêu chuẩn của Vương quốc Bỉ và châu Âu, đồng thời nâng cao năng lực cho Trường ĐHKTQD.Phía Trường ĐHKTQD, Viện Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia quản lý và điều hành Chương trình Cao học Việt-Bỉ. Các chương trình đào tạo hiện nay của Cao học Việt-Bỉ bao gồm:


Chương trình này đã đào tạo cho Việt Nam đội ngũ trên 900 cán bộ trình độ cao, theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Quản lý công, Quản trị Ngân hàng - Tài chính, Marketing và Quảng cáo, góp phần vào quá trình đổi mới giáo dục của Trường ĐHKTQD phù hợp với định hướng phát triển trong bối cảnh hội nhập.

Liên hệ: Ban Sau Đại học,Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Hotline: 0912 215 66

ĐT: 84-4-36285711.

Emai: infovietbi@isneu.org.

Web: www.isneu.edu.vn